Home

Новини

Първият в България Специализиран център за деца и юноши с проблеми от аутистичния спектър навърши една година. БТДС спонсорира центъра за Новогодишните празници.
13.03.2008
Първият в България Специализиран център за деца и юноши с проблеми от аутистичния спектър навърши една година. БТДС спонсорира центъра за Новогодишните празници.

Първият в страната Специализиран център за социална рехабилитация и интеграция на деца и юноши с проблеми от аутистичния спектър отбеляза една година от своето основаване с празничен ден на Отворените врати, организиран съвместно със Столична община. В тържеството участваха деца, родители, педагози, представители на държавните и местни институции, както и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.

„През миналата година работихме постоянно с 40 деца от София”, съобщи Ани Андонова, директор на Центъра. Екипът се състои от 15 души и включва психолози, специални педагози, логопеди, социален работник, както и специалисти по трудотерапия, арт-терапия и информационно обслужване.

Щастлива съм, че с усилията на толкова много хора се случват толкова хубави неща. Чудесно е, че Центърът е в състояние да се грижи за 40 деца и много ми се иска тези добри практики и професионалните грижи, които се полагат тук, да се мултиплицират на повече места. Защото всички тези деца заслужават достоен и щастлив живот. Нека знаем, че тази инициатива е едно изключително трудно начинание, но трудните неща се преодоляват с много грижа и любов, които виждаме в този Център”, каза министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.

„Започнахме да осъществяваме консултации и наблюдения на деца от други градове, с направления за получаване на социална услуга в рамките на Центъра. Бяха изготвени индивидуални програми за работа на специалистите в родните им градове, както и основни насоки за отглеждане и възпитание, от страна на техните родители.”, разказа Мирена Велкова, председател на родителското сдружение „Асоциация Аутизъм”.

Шест от децата вече са интегрирани в общообразователни детски градини и предучилищни групи. След четиригодишно прекъсване на учебни занимания, един от юношите, посещаващи Специализирания център, е продължил обучението си в общообразователно училище. Няколко от децата са произнесли първите си думи, други са започнали да пишат и четат. Част от обучението е свързано с писането на дневници, в които децата изразяват своите емоции и желания. Миналото лято беше организиран летен морски лагер за възпитаниците, много от които за първи път се отделиха от своите родители. Като част от специалната терапия, малчуганите имаха възможност да влязат в допир с коне – да ги наблюдават и хранят. Успешно се развива трудовата и арт-терапията – децата изработват сувенири, поздравителни картички и празнична украса за различни поводи. Създадени са условия за посещение на конни занимания и забавления в детски клубове. Тези занимания насърчават децата в първите им крачки към самостоятелен живот.

Специализираният център си поставя за цел да започне и дейност по ранна интервенция – веднага, след като съответното дете е диагностицирано. От екипа се надяват скоро да бъдат в състояние да изградят място, където да се провеждат групови занимания с децата. Планират се и обучения за родители и семейна терапия. Желанието е да се разгърне социално ангажирана мрежа от хора, които искат да помогнат за достойното развитие на децата с проблеми от аутистичния спектър. Специализираният център се утвърди като място за срещи на психолози, специални педагози и логопеди, професионално ангажирани с въпросите на аутизма, както и на родители, търсещи консултация за отглеждането на деца или младежи от аутистичния спектър. Трудовата и арт-терапията подпомагат както децата, така и младежите, завършили помощните и общообразователните училища, за по-плавната професионална и емоционална подготовка на тяхното евентуално ангажиране от работодателите.всички новини
close 
Първият в България Специализиран център за деца и юноши с проблеми от аутистичния спектър навърши една година. БТДС спонсорира центъра за Новогодишните празници.
© 2019 BTDS
Created by Mag Studio