Home

Новини

18.12.2006
Република България в Европейския Съюз - януари 2007

Пълноправното членство на Република България и присъединяването й в Европейския Съюз ще бъде осъществено на 1 януари 2007. Пълноправното членство на страната ще допринесе за въвеждането на стабилна законодателна и регулативна база, както и до цялостното хармонизиране на националните стандарти с Европейските и международните стандарти. Европейската комисия има за цел да въведе механизъм за взаимодействие и наблюдение на прогреса в законодателната сфера, борбата срещу корупцията, организираната престъпност, рапределението на финансовата помощ в земеделския сектор, както и представянето на мерки предотвратяващи различни видове рискове (напр. хранителна безопасност) [Източник: Делегация на Европейската комисия в България].всички новини
© 2019 BTDS
Created by Mag Studio