Home
Бороспорт
  • Бороспорт
  • Бороспорт
  • Бороспорт

Бороспорт

Адрес
2010 Боровец
Teл.: 0750 32484
Факс: 0750 32545

Официален сайт
www.borovets-bg.com

Бороспорт управлява и поддържа ски инфраструктурата и всички ски писти в Боровец.

© 2019 BTDS
Created by Mag Studio